Církevní základní škola
Orbis-Pictus s. r. o.


Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách Církevní základní školy Orbis-Pictus s.r.o.

Orbis-Pictus je škola pracující alternativnějším způsobem podle vlastního školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem ve všech ročnících. Nabízí moderní vyučovací metody - Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT (Kritické myšlení), Genetickou (Kožíškovu) metodu počátečního čtení a psaní, projektové vyučování Začít spolu, prvky Montessori vzdělávacího systému. Mezi nadstandardní služby patří: rozšířená výuka anglického jazyka od 1. třídy, rozšířené a tvořivé pojetí výtvarné výchovy, dramatická výchova, začleňování etické výchovy do vzdělávacího programu školy (pedagogové absolvovali dvouletý kurz etické výchovy s názvem Výchova k prosociálnosti - podle EFČR ), letní a zimní ozdravné pobyty, výuka v učebně informačních technologií. Důraz je kladen na individuální přístup k dětem ( ve třídě je maximálně15 dětí ) a na integraci dětí s individuálními a specifickými poruchami. Ve školním roce 2002/03 začala škola vyučovat v nově vybudovaných podkrovních třídách.

Co je nového

Prohlídka školy

Školní vzdělávací program - ŠVP

Datum poslední aktualizace: 30. prosince 2011