Pedagogický tým

PhDr. Jan Samohýl, Ph.D.

- ředitel školy od 1. 9. 2017
profesní životopis
- jsamohyl@orbiska.cz

Mgr. Dana Milerová

- učitelka školy, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
-
střední pedagogická škola Soběslav
-
absolventka Pedagogické fakulty MU v Brně - učitelství 1. stupně ZŠ
-
absolventka vzdělávacích modulů programu Začít spolu
-
nositelka certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
-
držitelka osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR
- ITC certifikát Z
- certifikát ECDL - Cesta ka multimediální výuce
- certifikát Montessori pedagogiky
- třídní učitelka 5. třídy
- 4 roky vychovatelské praxe,
- 14 let učitelské praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Mgr. Karel Dušek

-
učitel školy, správce počítačové sítě, ICT koordinátor
-
absolvent Zemědělské fakulty JU a Teologické fakulty JU (obor učitel náboženství a etiky)
-
absolvent Kurzu sociálního managementu v rámci dalšího vzdělání pedagogických pracovníků
-
absolvent vzdělávacích modulů programu Začít spolu
-
nositel certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
-
držitel osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR
- ICT certifikát Z, P, P1, P2
- učitel matematiky, fyziky, chemie, informačních technologií
- třídní učitel 7. třídy
-
16 let učitelské praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Vladislava Skůpová

- učitelka školy, výchovný poradce
- absolventka Pedagogické fakulty JčU v ČB (obor český jazyk a dějepis)
-
nositelka certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
-
držitelka osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR
-
absolventka specializačního studia na PF UK Praha - Školní poradenské služby - Výchovný poradce 
- učitelka českého jazyka a dějepisu
- třídní učitelka 9. třídy
- 16 let učitelské praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Zdeňka Marešová

- učitelka školy
- absolventka Pedagogické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni (učitelství 1. st.)
-
nositelka certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
-
držitelka osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR
-
certifikát ECDL - Cesta ka multimediální výuce
- třídní učitelka 3. třídy
- 12 let učitelské praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Monika Makočová

- učitelka školy
-
absolventka Pedagogické fakulty JU, učitelství II. stupně
-
absolventka Institutu pedagogiky volného času, obor Regionální kultura, České Budějovice
-
absolventka DVPP I. stupeň, České Budějovice
-
nositelka certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
-
třídní učitelka 4. třídy
- 10 let učitelské praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jana Kupsová

- učitelka školy
-
absolventka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (obor biologie a zeměpis)
-
nositelka certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
-
držitelka osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR
- učitelka zeměpisu, přírodopisu
- rodičovská dovolená
- 6 let pedagogické praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Naděžda Tuháčková

- učitelka školy
-
absolventka Pedagogická fakulty MU (obor učitelství 1. stupně se zaměřením na speciální pedagogiku a logopedii)
- kurz ekologické výchovy
-
nositelka certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
-
třídní učitelka 1. třídy
- 10 let učitelské praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Monika Prokopová

- učitelka školy
-
absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze (obor učitelství pro MŠ primární a předškolní pedagogiku 1996)
-
absolventka Specializačního studia waldorfské pedagogiky pro MŠ a ZŠ (1998, 2000)
- hospitační praxe: 1996 Amsterdam, Den Haag, Delft, 1997 Dortmund
- Absolutorium kurzu osobnostního rozvoje „Dokážu to“.
- držitelka osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR
- V roce 2007 absolvovala vzdělávací seminář Leadership-support-process pod záštitou Sítě Mateřských center.
- 11 let učitelské praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Blanka Ježková

- učitelka školy
- CERTIFIKÁTY: Cambridge Advanced Certificate (CAE), English for Business (LCCI), Státní jazyková zkouška
-  METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA, obor Anglofonní studia (+pedagogický modul)
ZAHRANIČNÍ KURZY:
·2012-Creative Methodology Course (Oxford House College, London)
·2006-General English Course (The Devon School of English, Devon)
·2001-CAE Preparation Course (Lewis College, Lewis)
-
nositelka certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
- učitelka anglického jazyka
- rodičovská dovolená
-  5 let učitelské praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jaroslava Smetková

- učitelka školy a speciální pedagog školy
- absolventka Univerzity J.A.Komeského v Praze (obor speciální pedagogika - učitelství)
- držitelka osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR
- certifikát ECDL - Cesta ka multimediální výuce
-
třídní učitelka 2. třídy
- 18 let pedagogické praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lucie Šormová

- učitelka školy
- absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu na Karlově Univerzitě v Praze, obor tělesná výchova a psychologie
- instruktorský kurz na lyže a snowboard
- učitelka tělesné výchovy a matematiky
-
 rodičovská dovolená
- 3 roky pedagogické praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Martina Březinová

- učitelka školy
-
absolventka Vysoké školy zemědělské v Praze
- doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě JU
- absolventka Studia speciální pedagogiky (286 hodin) Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Centrum celoživotního vzdělávání České Budějovice
- držitelka osvědčení o absolvování zkráceného kurzu Čtením a psaním
ke kritickému myšlení
-
učitelka matematiky
- 7 let učitelské praxe
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Hana Peroutková

- učitelka anglického jazyka
- absolventka Pedagogické fakulty JU, učitelství ČJ a AJ pro 2. stupeň ZŠ
- třídní učitelka 6. třídy
- 7 let učitelské praxe
-

Milena Slunečková

- vedoucí vychovatelka školy
- studium pedagogiky pro vychovatele - Teologická fakulta JU
- 3 roky vychovatelské praxe
- milenasluneckova2@gmail.com

Pavla Tichá

- vychovatelka školy
- absolventka ISŠS Tábor (zaměření sociální a zdravotní) doplňkové pedagogické studium UK Praha (vychovatelství)
-
nositelka certifikátu programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
- držitelka osvědčení o absolvování dvouletého (250 hodin) Kurzu etické výchovy - výchova k prosociálnosti Etického fóra ČR
- certifikát ECDL - Cesta ka multimediální výuce
- 12 let praxe pedagogické asistentky a vychovatelky
- rodičovská dovolená
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Lukáš Berka

- vychovatel školního klubu
-
absolvent SPgŠ Prachatice - předškolní a mimoškolní pedagogika
- 1 rok učitelské praxe, 7 let vychovatelské praxe
- třídní učitel 8. třídy
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Ing. Barbora Šímová

- učitelka školy - zeměpis, přírodopis      
-  absolventka Zemědělské fakulty JU
-   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Eva Machová

- hospodářka
- asistentka pedagoga
- mobil: 775 732 173
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Lucie Škvarčeková

- vychovatelka školy
- absolventka SPgŠ Prachatice
- l.skvarcekova@seznam.czExterní pracovníci


Ing. Monika Voigtová

 učitelka německého jazyka
- držitelka certifikátu C1
- studium v oblasti pedagogických věd Pedagogické fakulty JU
- monikavoigt4@gmail.com 

Mgr. Petr Paštěka

- učitel tělesné výchovy
-  absolvent oboru učitelství - UPOL
- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Petra Rybáková

-  učitelka anglického jazyka
- učitelství cizích jazyků pro základní školy UJEP