Nabídka zájmových aktivit 2018/19

pondělí          14.00 – 15.30             Divadelní kroužek                Mgr. Dana Milerová

                          14.00 – 16.00            Hravě o stravě                              Milena Slunečková

                                                                             2., 3., 4., 5. třída                                    

úterý              14.00 – 15.00             Deskové hry                          Ing. Barbora Šímová

středa                14.00 – 15.30                  Tvořivá dílnička                   Milena Slunečková

                                                                             tvoření s papírem, korálky a dalším materiálem…

                          13.45 – 15.20             Keramika                              Mgr. Monika Vrtišková

čtvrtek           14.00 – 15.00             Příroda kolem nás                Ing. Barbora Šímová

                     14.00 – 15.30             Šachový kroužek                  Jaroslav Odehnal

                                                          1. třída

                              15.00 – 16.00             Šachový kroužek                  Jaroslav Odehnal

                                                           2., 3., 4., 5. třída                                                                                                                                          


                                                  Školní rok 2017/2018

Cesta do pravěku

Letní tábor školní družiny

Zátoň      22. - 27. července 2018

Výlet školní družiny

Dne 12.5.2018 pořádáme výlet do Grafitového dolu v Českém Krumlově a na Observatoř Kleť.
Podrobnosti ZDE

Národní divadlo a rádio Blaník


Pojeďte s námi na výlet!! Podrobnosti najdete zde.Techmania

Návštěva výstavy TECHMANIA v Plzni.

FOTO

Indiáni z Orbisky

Letní tábor ve Zvolenovicích u Telče.

16. - 21. července 2017

FOTOGRAFIE


Výlet do Jihlavy

111Fotografie
20. května 2017
jsme se vypravili na poslední jednodenní akci školní družiny, a to do zábavního parku Robinson a ZOO.
Zde jsme strávili dvě a půl hodiny skákáním na trampolínách, prolézáním pavoučích kokonů a bludiště ve věži, sjížděním tobogánů a sopky.
Úderem poledne jsme se přesunuli do zologické zahrady, kde jsme viděli exotické ptactvo, plazy, kopytníky i vačnatce. Občerstvení proběhlo v restauraci Zanzibar.
Zakoupením suvenýrů jsme zakončili naši dobrodružnou výpravu s Robinsonem v Jihlavě. Těšíme se na další akci!Letní tábor 2017

Na letošní prázdniny opět plánujeme letní tábor. Informace najdete na plakátku :).
Pro zájemce je řiložena přihláška.


Návštěva SZeŠ

V pátek 30.9. jsme navštívili v rámci oslav 150 let založení zemědělské školy botanickou zahradu. Děti se zúčastnily vědomostní soutěže, prohlédly si zahradu a viděly, jak se vyřezává socha z jednoho kusu kmene.
obrzekobrzek1Informace ŠD pro školní rok 2015/2016


Provoz školní družiny:

Ráno:          6:30 – 7:50 hod.

Odpoledne: 11:40 – 16:00 hod.

 

Vyzvedávání a samostatné odchody dětí ze školní družiny

Děti odcházejí ze školní družiny na základě vyplněné přihlášky. Součástí přihlášky je i na zadní straně vyplněná tabulka odchodů dětí. Žádáme rodiče, aby dodržovali časy vyzvedávání a samostatných odchodů dětí a případné změny potvrdily vždy písemně. Řád školy neumožňuje telefonické vyzvedávání dětí. Toto lze umožnit jen výjimečně ze závažných nečekaných důvodů. Přesto je nutné ihned druhý den tuto záležitost potvrdit písemně a doručit paní vychovatelce.

Mimořádné uvolňování dětí ze školní družiny

Prosíme rodiče o pečlivé vypsání lístečku k mimořádnému uvolňování dětí.
Lístek by měl obsahovat:           datum, přesný čas
                                                 jméno a příjmení dítěte
                                                 třída
                                                 podpis zákonného zástupceDoporučená doba pro vyzvedávání dětí

12:30               příchod z oběda pro děti dle rozvrhu, odpočinková činnost

13:00               příchod z oběda pro děti 1.třídy

13:30               příchod z oběda, zahájení řízené činnosti, zájmové kroužky, rekreační činnost

14:30               ukončení řízené (výchovné ) činnosti ŠD

15:00               ukončení řízené činnosti (vycházka) – vždy ve středu

Dále můžete vyzvedávat děti podle časového rozvrhu ukončení zájmových kroužků

16:00               ukončení provozu školní družiny

 

Z provozních důvodů žádáme rodiče, aby dodržovali stanovenou dobu pro vyzvedávání dětí. V době řízené a rekreační činnosti se nemusí žáci vždy zdržovat v budově školy nebo na školní zahradě. Informace o pobytu dětí najdete na nástěnce nebo na dveřích školní družiny. V tomto školním roce bude družina využívat tělocvičnu Střední zdravotní školy v Táboře každý pátek v době od 14:00 -15:15 hod. (týká se všech dětí, které budou zůstávat v tuto dobu ve ŠD). Návrat do školní družiny v 15:30 hod.