Cesta do pravěku

Letní tábor školní družiny

Zátoň      22. - 27. července 2018

Výlet školní družiny

Dne 12.5.2018 pořádáme výlet do Grafitového dolu v Českém Krumlově a na Observatoř Kleť.
Podrobnosti ZDE

Národní divadlo a rádio Blaník


Pojeďte s námi na výlet!! Podrobnosti najdete zde.Techmania

Návštěva výstavy TECHMANIA v Plzni.

FOTO

Nabídka zájmových aktivit 2017/18

pondělí                    14.00 – 15.00                              Zpívání nás baví                                   Lucie Škvarčeková

pondělí                    14.00 - 15.00                              Klubíčko a nitka                                    Mgr. Zdeňka Marešová

úterý                       14.00 – 15.30                             Dramatický kroužek                              Mgr. Dana Milerová

úterý                       14.00 – 15.30                             Vaření                                                     Milena Slunečková

středa                     14.00 – 15.30                             Hravé tvoření                                         Milena Slunečková
                                                   tvoření s papírem, korálky a dalším materiálem...

čtvrtek                    13.45 – 15.15                            Keramika                                                Mgr. Monika Prokopová

čtvrtek                    14.30 – 16.00                            Pohybové hry                                         Lucie Škvarčeková

čtvrtek                    13.45 - 15.15                            Šachový kroužek                                    Jaroslav Odehnal 
                                                                                1. - 3. třída
čtvrtek                    14.30 - 16.00                            Šachový kroužek                                    Jaroslav Odehnal
                                                                                 4. - 5. třída

 Nepovinné předměty:

Anglický jazyk: Mgr. Markéta Přibylová

úterý    13.00 – 13.45    1. tř.
úterý    11.50 – 12.35    2. tř.
středa   8.55 –  9.40      2. tř.
čtvrtek  13.00 – 13.45   1. tř.

Náboženství:

PhDr. Jan Samohýl, PhD.
úterý    13.40 – 14.25    5. a 6. tř.

Ing. Mgr. Karel Dušek
pátek    13.00 – 13.45    1. a 2. tř.
pátek    14.00 – 14.45    3. a 4. tř.

Všechny zájmové aktivity (kroužky) začínají v pondělí 11. září 2017.
Nepovinné předměty začínají v pondělí 18. září 2017, pouze 2. třída Aj od 11. září 2017.Školní rok 2016/2017

Indiáni z Orbisky

Letní tábor ve Zvolenovicích u Telče.

16. - 21. července 2017

FOTOGRAFIE


Výlet do Jihlavy

111Fotografie
20. května 2017
jsme se vypravili na poslední jednodenní akci školní družiny, a to do zábavního parku Robinson a ZOO.
Zde jsme strávili dvě a půl hodiny skákáním na trampolínách, prolézáním pavoučích kokonů a bludiště ve věži, sjížděním tobogánů a sopky.
Úderem poledne jsme se přesunuli do zologické zahrady, kde jsme viděli exotické ptactvo, plazy, kopytníky i vačnatce. Občerstvení proběhlo v restauraci Zanzibar.
Zakoupením suvenýrů jsme zakončili naši dobrodružnou výpravu s Robinsonem v Jihlavě. Těšíme se na další akci!Letní tábor 2017

Na letošní prázdniny opět plánujeme letní tábor. Informace najdete na plakátku :).
Pro zájemce je řiložena přihláška.


Návštěva SZeŠ

V pátek 30.9. jsme navštívili v rámci oslav 150 let založení zemědělské školy botanickou zahradu. Děti se zúčastnily vědomostní soutěže, prohlédly si zahradu a viděly, jak se vyřezává socha z jednoho kusu kmene.
obrzekobrzek1Informace ŠD pro školní rok 2015/2016


Provoz školní družiny:

Ráno:          6:30 – 7:50 hod.

Odpoledne: 11:40 – 16:00 hod.

 

Vyzvedávání a samostatné odchody dětí ze školní družiny

Děti odcházejí ze školní družiny na základě vyplněné přihlášky. Součástí přihlášky je i na zadní straně vyplněná tabulka odchodů dětí. Žádáme rodiče, aby dodržovali časy vyzvedávání a samostatných odchodů dětí a případné změny potvrdily vždy písemně. Řád školy neumožňuje telefonické vyzvedávání dětí. Toto lze umožnit jen výjimečně ze závažných nečekaných důvodů. Přesto je nutné ihned druhý den tuto záležitost potvrdit písemně a doručit paní vychovatelce.

Mimořádné uvolňování dětí ze školní družiny

Prosíme rodiče o pečlivé vypsání lístečku k mimořádnému uvolňování dětí.
Lístek by měl obsahovat:           datum, přesný čas
                                                 jméno a příjmení dítěte
                                                 třída
                                                 podpis zákonného zástupceDoporučená doba pro vyzvedávání dětí

12:30               příchod z oběda pro děti dle rozvrhu, odpočinková činnost

13:00               příchod z oběda pro děti 1.třídy

13:30               příchod z oběda, zahájení řízené činnosti, zájmové kroužky, rekreační činnost

14:30               ukončení řízené (výchovné ) činnosti ŠD

15:00               ukončení řízené činnosti (vycházka) – vždy ve středu

Dále můžete vyzvedávat děti podle časového rozvrhu ukončení zájmových kroužků

16:00               ukončení provozu školní družiny

 

Z provozních důvodů žádáme rodiče, aby dodržovali stanovenou dobu pro vyzvedávání dětí. V době řízené a rekreační činnosti se nemusí žáci vždy zdržovat v budově školy nebo na školní zahradě. Informace o pobytu dětí najdete na nástěnce nebo na dveřích školní družiny. V tomto školním roce bude družina využívat tělocvičnu Střední zdravotní školy v Táboře každý pátek v době od 14:00 -15:15 hod. (týká se všech dětí, které budou zůstávat v tuto dobu ve ŠD). Návrat do školní družiny v 15:30 hod.