Rozvrh hodin - 9. třída 2018/2019

HODINY
0
7.10 - 7.55
1
8.00 - 8.45
2
8.55 - 9.40
3
10.00 - 10.45
4
10.55 - 11.40
5
11.50 - 12.35
6
12.45 - 13.30
7
13.40 - 14.25
8
14.30 - 15.20
9
15.30 - 16.15
Pondělí Matematika Český jazyk Chemie

Občanská výchova

Oběd Výtvarná výchova Profesní orientace Tělesná výchova dívky Tělesná výchova dívky
Úterý  Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk Anglický jazyk Matematika Oběd Tělesná výchova chlapci Tělesná výchova chlapci
Středa Český jazyk Německý jazyk Přírodopis Rodinná výchova Fyzika Oběd Hudební výchova
Čtvrtek Matematika Chemie Fyzika Dějepis ICT Oběd Religionistika
Pátek Německý jazyk Matematika Český jazyk Zeměpis Oběd Dějepis Anglický jazyk  Rodinná výchova

Nepovinné předměty:

Anglická konverzace - úterý od 14,35