• Škola na horách 2019
  Škola na horách 2019
  1., 2. a 3. třída  25.2. - 1.3. 2019
  Železná Ruda (Šumava)

  4. a 5. třída  14.1. - 18.1. 2019
  Železná Ruda (Šumava)

  6. - 9. třída  4.2. - 9.2. 2019
  Herlíkovice (Krkonoše)
 • Prohlídka školy
  Prohlédněte si naše třídy z pohodlí svého domova pomocí virtuální prohlídky.
  Číst více >

Úvodní informace

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ:

Zápis do 1. třídy na školní rok 2019/2020 proběhne 1. a 2. dubna 2019. Info na úřední desce.
 

Vážení návštěvníci, 

op vvv


vítáme Vás na stránkách Církevní základní školy Orbis-Pictus s.r.o.
 

 Orbis-Pictus je škola pracující alternativnějším způsobem podle vlastního školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem ve všech ročnících. Nabízí moderní vyučovací metody - Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT (Kritické myšlení), Genetickou (Kožíškovu) metodu počátečního čtení a psaní, projektové vyučování Začít spolu, prvky Montessori vzdělávacího systému. Do vzdělávacího programu školy byla průřezově začleněna etická výchova (pedagogové absolvovali dvouletý kurz etické výchovy s názvem Výchova k prosociálnosti - podle EFČR) a škola byla oceněna Zlatou plaketou ETICKÁ ŠKOLA. Mezi nadstandardní služby patří: rozšířená výuka anglického jazyka od 1. třídy, letní a zimní ozdravné pobyty, výuka v učebně informačních technologií. Důraz je kladen na individuální přístup k dětem (ve třídě je průměrně 15 žáků) a na integraci dětí s individuálními a specifickými poruchami.

Vize školy