Martinská slavnost 2014

Fotografie z dílničky 5. listopadu 2014 v CZŠ Orbis - Pictus

Martinská slavnost v Táborsku

a v Táborském deníku:


Ocenění pro Církevní základní školu ORBIS-PICTUS

Táborská Církevní základní škola Orbis - Pictus získala 30. října 2014 významné ocenění Nadačního fondu Josefa Luxe. V soutěži Program podpory etické výchovy na základních a středních školách pro rok 2014 se umístila na 1. místě. Společně s ní bylo oceněno dalších jedenáct škol naší republiky, které se výrazně podílí na prosazování etické výchovy v českém školství. Součástí ocenění byl nadační příspěvek - finanční dar ve výši 20 000 Kč.
p1020123Vyhlášení výsledků a předání ocenění Nadačního fondu Josefa Luxe proběhlo v Praze ve Valdštejnském paláci na půdě Senátu Parlamentu České republiky. Za školu se slavnostního předání zúčastnila Miroslava Nejezchlebová, ředitelka školy. Ocenění si převzala z rukou předsedkyně správní rady a zakladatelky Nadačního fondu Josefa Luxe paní Věry Luxové a koordinátora programu etické výchovy pana Jana Šimáčka. Se zástupci oceněných škol se při této příležitosti setkali zástupci veřejného života, a to poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová a senátor Petr Šilar.
Program podpory etické výchovy vyhlašuje Nadační fond Josefa Luxe již od roku 2001. Pro Orbis – Pictus je pokračováním ocenění Zlatá plaketa Etická škola, které získala od společnosti Etická výchova v listopadu 2013.
Závěrem bychom chtěli vyjádřit poděkování za výše uvedené ocenění. Je odměnou pro všechny pedagogy školy za jejich trvalou práci a nasazení v oblasti etické výchovy. Ocenění je zároveň velkým závazkem do budoucna.
DokumentČtenářský deník

Výtvarná soutěž červenec - září 2014


Do soutěže bylo přihlášeno celkem dvanáct prací.
Každý učitel měl právo ohodnotit práce 3, 2 a 1 bodem. Hodnocení probíhalo do pátku 12. 9.
Oficiální vyhlášení soutěže - v pondělí 15. 9. v 10:45 ve školní družině.
Ceny předala paní ředitelka Miroslava Nejezchlebová.

img 2656 img 2658 

Výsledková listina:


1. stupeň:
Amálie Prokopová (2. tř.)  .............................   4 body
Veronika Síčová (3. tř.)     ............................    3  body
Natálie Jiroudková (3. tř.)  ............................    1bod

2. stupeň:
1. Zaira Tuháčková (6. tř.) ............................  29 bodů
2. Noemi Ježková – bílý (6.tř.).......................  23 bodů
3. Eliška Březinová (6. tř.)  ...........................  14 bodů

Ester Kocábová (7. tř.)      ...............................   11 bodů
Nela Nováková (6.tř.)        ...............................     3 body
Noemi Ježková – barevný (6.tř.).......................      0 bodů
Barbora Horáková (6. tř.)   ..............................      1 bod

Nesplněné zadání, ale účast:
Zuzana Vlasatá (9. tř.)       ..............................       2 body
Ráchel Vaňková (6.tř.)       ..............................       3 body

Vítězkám blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za snahu a báječné, inspirativní nápady.

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

V úterý 2. září 2014 jsme v kostele Proměnění Páně společně zahájili nový školní rok a přivítali jsme naše prvňáčky.

Fotografie ZDE


Vítá vás středověk

Letní tábor  školní družiny - Žirovnice

imgp0968

Fotografie

Slavnostní zakončení šk. roku 2013/14

Ve čtvrtek 26. června se v kostele Proměnění Páně konalo slavnostní zakončení školního roku 2013/14. Představili jsme si vítěze a účastníky některých soutěží, rozloučili jsme se s našimi deváťáky i s několika žáky, kteří příští rok nastoupí do jiné školy, vzpomněli jsme na některé aktivity letošního školního roku. Slavnost provázel písněmi pěvecký sbor školy, svou písničkou se se školou rozloučili i žáci deváté třídy. Slovy Písma se k žákům, učitelům, rodičům a přítomným přátelům Orbisky obrátil P. Petr Plášil, povzbudil všechny k dobrému prožití prázdnin a popřál nám odpočinek a radost. Na závěr předvedly děti z divadelního kroužku operku Budulínek.

BUDULÍNEK

Pastelky a vodovky

Výstup na K2 - 2014

Tradiční výstup na K2 Orbis - Pictus proběhl úspěšně 2. června 2014.

Prohlédněte si fotografie z této fyzicky náročné akce!!

Jihočeský zvonek 2014

cimg8246

Cesty za uměním

FOTOGRAFIE

V rámciimg 1577 cyklu CESTY ZA UMĚNÍM jsme navštívili Otevřený výtvarný ateliér, který se konal v sobotu 10. května 2014 ve Veletržním paláci v Praze. Výtvarný ateliér se váže k výstavě Vivat musica!, expozici uměleckých děl na téma vztahu výtvarného umění a hudby od renesance po současnost.

V interaktivní části výstavy jsme vytvořili vlastní vizuální partituru, inspirovanou zvuky přírody i civilizace, měli jsme možnost prozkoumat fenomén barevné hudby a synestézie na barevných klávesách, poslouchat zvukovou mapu Prahy, vytvořit si vlastní skladbu či si zábavnou formou ověřit své znalosti o životě a díle čtyř nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů 19. a 20. století.

Ve výtvarné dílně nás pak čekalo vyrábění hudebních nástrojů z nečekaných materiálů. Vyzkoušeli jsme si, jaké zvuky vydává plastová láhev, vodovodní trubky, nafukovací balónky, semínka rýže a korálky. Nato jsme rozezvučeli galerii koncertem nástrojů, které jme si z citovaných komponentů sami vyrobili. Barevnou koláží jsme zaznamenali stopy zvuku v galerii a nakreslili jsme si originální hudební mapu, jenž zachycovala zvuky, které bylo na jednotlivých místech slyšet.

Takže ještě jednou – Vivat musica!

Monika Prokopová

Den plný pohádek

Country taneční soubor SMAJLÍCI předvedl svá předtančení v neděli 27.dubna 2014 na nádvoří hradu Kotnov v Táboře na akci „Den plný pohádek", kterou pořádalo Město Tábor, odbor Kultury a cestovního ruchu.
dscn8829V první části děti stepovaly předtančení s názvem SRDCE V RUCE MÁM a ve druhé polovině svého vystoupení zatančily společné country předtančení s názvem SOMBRERO s dospěláckou taneční skupinou Čtverylka.
Vystoupení se dětem moc povedlo a v příloze najdete odkaz na stránky jihočeského deníku, který o nás napsal kratičkou zprávu.

                                                            Martina Přílepková
                                                            Vedoucí souboru Smajlíci
Odkaz na jihočeský deník
http://www.jcted.cz/taborsko/taborske-stare-mesto-zazilo-odpoledne-plne-pohadek/
Fotky z vystoupení v příloze.


Podkategorie