Ocenění školy

Dne 1. listopadu 2016 byla naše škola oceněna  Nadačním fondem Josefa Luxe. V soutěži Program podpory etické výchovy jsme získali 1. místo.

Ocenění

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

img 9198   Fotografie


Mistrovství České republiky školních týmů v šachu 2016

Mistrovství České republiky školních družstev se uskutečnilo v termínu 21. - 22. června 2016 v Kongresovém centru na náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně. Postup z krajského kola si vybojovalo a školu ORBIS-PICTUS reprezentovalo družstvo v kategorii žáků 1. - 5. tříd ZŠ v tomto složení:
drustvo se pipravuje
                                                                Fotografie
5.třída: Anežka Žilavá a Matěj Paštěka
3.třída: Jakub Jareš a Kryštof Paštěka
2.třída: Martin Jiroudek

V celkovém pořadí se náš tým umístil na 26. místě z celkového počtu 32 přihlášených družstev.

Srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Zároveň velmi děkujeme rodičům za technické zajištění celé akce, za jejich čas a podporu!

Tříkrálová sbírka 2016

img 8223Žáci naší školy se již tradičně zúčastnili Tříkrálové charitní sbírky. Několik skupinek koledovalo pro účely táborské charity (několik fotografií ZDE), další skupinky pro účely farnosti Sezimovo Ústí - tabulka výsledků koledování.

Jazykový kurz v Brightonu

23. – 29. listopadu 2015

FOTOGRAFIE                      VIDEO

anglie 2015 092 Deset žáků 6. - 9. třídy absolvovalo jazykově-vzdělávací pobyt v britském Brightonu (OP VK Výzva č. 56).

Kurz byl zaměřen na osvojení znalosti cizího jazyka jako prostředku dorozumívání, na seznámení s historií Anglie a objevování nových kultur.
Byly použity metody frontální výuky, skupinové práce, rozhovoru, samostatné práce, práce s textem, odpovědí na otázky, vyhledávání informací z textu, a různé ankety a dotazníky.
Žáci naší školy pracovali ve skupinách po dvou a po pěti žácích, přičemž ve škole byly čtyři třídy po deseti žácích.
Kurz byl velmi dobře připraven, výuka probíhala velmi intenzivně, žáci byli neustále zapojeni do rozličných činností a své jazykové znalosti prohloubili a využili v praxi.

Žáci navštívili světoznámá místa v Londýně, v Portsmouthu, Brightonu a Eastbourne, která jsou pro studenty anglického jazyka důležitá a jsou pro Anglii typická.
Poznali Greenwich, Tower Bridge, The Tower, The London City, St. Paul's Cathedral, London Eye, Beachy Head, Bodiam Castle, HMS Victory, Royal Naval Museum, Spinnaker Tower, Royal Pavilion, Brighton Pier, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínskou čtvrť Soho – to vše velmi důkladně s podrobným českým výkladem a osobní návštěvou těchto míst.

Jazykový kurz měl za úkol naplňovat cíle ŠVP ve smyslu osvojení znalosti cizího jazyka v osobním životě, osvojování cizího jazyka jako prostředku k dorozumívání, řečové dovednosti, čtení a písemného vyjadřování. Kurz měl seznamovat s historií Anglie a objevovat jiné, nové kultury. Tento úkol byl splněn.
Celkový dojem z jazykového kurzu byl výborný. Žáci dobře spolupracovali, získali větší jistotu v mluveném projevu, ztratili ostych v komunikaci v cizím jazyce, dorozuměli se v jazykově neznámém prostředí, navštívili zajímavá místa a poznali nové lidi - to vše je velmi obohatilo.

Jihočeský zvonek 2016

16. března 2016 se v táborském Divadle Oskara Nedbala uskutečnilo okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Všichni tři zástupci naší školy svá pěvecká vystoupení představili s úspěchem a skvěle se úmistili.

Kategorie 4. a 5. ročník ZŠ - Anička Melicharová - umístila se ve stříbrném pásmu

Kategorie 6. a 7. ročník ZŠ - Benjamín Horváth - umíslil se ve stříbrném pásmu

Kategorie 6. a 7. ročník ZŠ - Eliška Melicharová - umístila se ve zlatém pásmu a postupuje do krajského kola, Blahopřejeme!

Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Zápis do 1. třídy školního roku 2016/2017

img 7536

proběhl ve škole v pondělí a úterý 18. a 19. ledna 2016. K zápisu přišlo 36 dětí. Z toho 15 dětí bylo přijato, 7 dětem byl doporučen odklad povinné školní docházky, 14 dětí nebylo přijato.

1. třída šk. rok 2016 – 17

třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Smetková

Přijatí žáci:

1. Baker Thomas Edward                                                                                     několik fotografií zde

2. Bartáček Adam

3. Fialová Adina

4. Hušek Amélie

5. Janů Anette

6. Jech Dalibor Adam

7. Jirků Jan

8. Kobliha Petr

9. Kuželka Vojtěch

10. Novák Matyáš

11. Pazderková Marie Anna

12. Pažin Marek

13. Rychtecká Daria

14. Wierer Antonín

15. Žilavá Lucie

Den dětí 2015

img 5597

V pátek 29. května 2015
připravili žáci páté třídy pro své mladší spolužáky zábavné dopoledne se zajímavými hrami a soutěžemi.
FOTOGRAFIE
Výstup na K2 2015

img 5470
V pátek 29. května
2015 se již tradičně vydalo mnoho odvážlivců na vyčerpávající výstup ve dvojicích.
V kategorii I. stupeň byla nejrychlejší dvojice běžců Timotej Loskot a Matěj Píše.
V kategorii II. stupeň zvítězila dvojice Václav Kožič a Matyáš Černohorský.
Blahopřejeme!

Fotografie zde
Jihočeský zvonek

Pěvecké duo Eliška Melicharová a Benjamin Horváth se v krajském kole soutěže Jihočeský zvonek umístilo ve zlatém pásmu. Blahopřejeme ke krásnému výsledku a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!!
zvonek

Podkategorie