Dějepisná olympiáda

Ve středu 16. ledna 2019 žák osmé třídy Jan Žalud uspěl v okresním kole dějepisné olympiády. V konkurenci 36 žáků získal nejvíce bodů a zvítězil.
Upřímně blahopřejeme!!

Projekt VODA

Projekt Voda objekt a cíl našich výzkumů na CZŠ Orbis Pictus

V rámci přípravy na společné zkoumání hlubších souvislostí týkajících se kvality vody v táborské nádrži Jordán jsme vyrazili s naší 8. třídou již v září na kolech k chovným rybníkům v Třeboňské pánvi. Cestou jsme se seznámili s teorií a měřením základních parametrů jako je průhlednost, pH a tvrdost vody. Chemické rozbory jsme doplnili zkoumáním drobných korýšů. Z naší „hydrobiologické expedice Třeboňsko" jsme si přivezli do školy ke zkoumání vzorky z Vlkovské pískovny a rybníků Víra, Naděje, Láska i Rožmberku a ve škole pokračovali ve sledování přivezené vody.
Vlastní odběr vzorků v rámci společného projektu proběhl 17. září. V 8 hodin jsme se sešli ve škole a vyrazili (opět na kolech a opět celá třída) k Malému Jordánu, kde jsme se měli setkat se zástupci ostatních škol k odběru vzorků a k výkladu garanta projektu pana Ing. Komzáka. Zde jsme si odebrali vzorky a změřili průhlednost vody. Malý Jordán byl částečně vypuštěn, což odběry mírně komplikovalo. Další odběrné stanoviště bylo na sokolské plovárně. Zde jsme zkoumali kvalitu vody Velkého Jordánu a opět odebrali vzorky. Na místě změřili kyselost, průhlednost, vodivost a teplotu vody a vyslechli si komentář pana Komzáka. Ve zbytku času jsme ještě zajeli ke studánce Eleonora k „léčivému" prameni vyvěrajícímu zpoza horeckých stříbrných dolů. Okolo 12 hodiny práce v terénu skončila a my se rozjeli s pocitem dobře vykované práce a plni zážitků i očekávání do školy, abychom následně zjistili, že vzorky, které nám cyklistům po odběrech převážel autobus s žáky ostatních škol, zůstaly v autobuse zapomenuty. Inu zkušenost, kterou šedou školní teorií nikdo nezíská. Následovala tedy místo matematiky další cesta na Táborské soukromé gymnázium pro vzorky...
Pro zkoumání vzorků ve škole jsme vodu z každé lokality rozdělili na 3 další vzorky. Jeden zůstal v původním složení. K dalším dvěma jsme přidali fosfáty v různé koncentraci, abychom mohli sledovat jejich vliv na rozvoj sinic. Všechny skleničky jsme následně postavili do slunečního svitu na okno laboratoře a přikryli je papírky, aby se voda nevypařovala a těšili se, jak sinice porostou. Po několika týdnech jsme pozorovali výskyt různých drobných živočichů – většinou korýšů a řas. „Život" ve vzorcích z Malého Jordánu byl hojnější, ale sinice jsme pod mikroskopem hledali marně. Proč? No to byla záhada! Ve vzorcích s fosfáty jsme je čekali a měli by tam být! Nebyly!!! Vytvořili jsme tedy hypotézu, že rozmnožení korýši (buchanky, vznášivky aj.) sinice stačili sežrat dřív, než se rozmnožili. Zdá se, že jsme objevili využití biologického boje v praxi.
Školní kolo výstupů z projektu, které mělo seznámit s projektem žáky nižšího ročníku, jsme pojali ve stylu skupinové práce na třech stanovištích, na nichž jsme je po skupinách praktickou formou seznámili v rámci chemické, přírodopisné a teoretické části s naším výzkumem. Na stanovištích si mohli vyzkoušet chemickou analýzu vody (měření pH a tvrdosti), pozorovat život pod mikroskopem a teoretická část je seznámila s různými druhy vod.

Žáci 8. třídy CZŠ ORBIS PICTUS s učiteli

Letní tábor 2018

Cesta do pravěku

Letní tábor školní družiny

Zátoň 22. - 27. července 2018

K2 2018

26. června 2018
V závěru školního roku se konal tradiční výstup na K2. Dvojice běžců - odvážlivců bojovaly čestně a odhodlaně. Všichni přihlížející fanoušci ocenili netradiční sportovní úbory :).

Jihočeský zvonek 2018

23. března 2018 divadlo Oskara Nedbala v Táboře

Naši školu reprezentovaly Miriam Horváthová a Ela Packová ze 4. třídy a Veronika Síčová ze 6. třídy. Všechna děvčata získala stříbrné pásmo. Upřímně blahopřejeme!!!

Vánoce 2017

049V posledních adventních dnech jsme se, již tradičně, setkali v kostele zřizovatele školy, abychom se společně radovali z nadcházejících Vánoc.


Fotografie zde


Školní turnaj ve stolním tenise

Ping pongový turnaj pro žáky druhého stupně se konal 20. prosince 2017. Zvítězil Teodor Krejčí. Blahopřejeme!!!

Fotografie

Pruhovaný den

Fotografie

Tábor školní družiny

Indiáni z Orbisky - Zvolenovice u Telče 16. - 21. července 2017
FOTO

Pasování

27. června 2017

FOTOGRAFIE

Už je to tady. Deváťáci se se školou loučí, a tak na místo nejstarších žáků "pasovali" členy osmé třídy.

Podkategorie